Szkółka kontenerowa

szkółka kontenerowa

Szkółka kontenerowa to bez wątpienia postęp w dziedzinie szkółkarstwa leśnego. Można mówić o aspektach za i przeciw , także o wadach i zaletach. Jednakże na stronach gospodarki leśnej , chcemy się skupić nad technicznym tematami działania tego typu obiektów.

Sprawnie działającą szkółkę kontenerową tworzy sieć obiektów ściśle powiązanych. Sama technologia jest dość wyrafinowana i opiera się w dużym stopniu o najnowsze rozwiązania techniczne. Automatyzacja procesów to bez wątpienia ogromne ułatwienie, natomiast nie zapominajmy że cały czas działamy na organizmie żywym jakim są sadzonki i dlatego nie da się wyeliminować człowieka w systemie decyzyjnym. Rola szkółkarza jest najważniejsza , a jego doświadczenie bezcenne.

 

Szkółkę kontenerową możemy przedstawić blokowo oczywiście w znaczym uproszczeniu.

Linia siewu/szkółkowania , pola odkładcze , tunele foliowe, systemy autonomiczne, komputer klimatyczny/stacja meteo, magazyn/chłodnia.

Podstawowym elementem szkółki jest kontener zwany kasetą. Wykonany z twardego tworzywa sztucznego lub styropianu ( w zależności od technologii). Uogólniając to kilkanaście małych doniczek połączonych razem, każda z doniczek nazywana jest celą. Wymiary kontenerów i ilość cel jest różna w zależności od sianego gatunku drzewa lub jeśli nie jest wykonywany siew , a szkółkowanie , czyli przesadzanie. Z mniejszych kaset do większych po wzroście sadzonki.

Linia siewu – zautomatyzowany proces mycia, napełniania substratem, siania i podlewania kaset. Pusta kaseta trafiająca na linę jest myta dwu etapowo. Najpierw mycie ciśnieniowe usuwa zabrudzenia i pozostałości po wcześniejszym cyklu. Następnie jest dezynfekowana pod działaniem wody o wysokiej temperatury. Umyta kaseta trafia do napełniania substratem gdzie jest również zagęszczany. Substrat przygotowywany jest w mieszalniku. Kolejny etap to wysiew nasion do cel kasety za pomocą siewnika. Zasiana kaseta trafia do podajnika perlitu , który tworzy na jej wierzchu cienką warstwę. Proces kończy podlewanie.

Szkółkowanie odbywa się z pominięciem siewnika , a przesadzanie jest manualne.

Tunele foliowe – tu trafiają kontenery z linii siewu, gdzie pozostają przez pewien okres czasu do wzrostu. W tunelach jest monitorowana i utrzymywana temperatura, wilgotność ,  także poziom nasłonecznienia/oświetlenia także w okresie zimowym. Podlewanie jest zautomatyzowane za pomocą podwieszanych samojezdnych ramp. Za ich pomocą podawane są także odpowiednie środki nawożące i ochronny roślin.

Pola odkładcze – tu trafiają kontenery z widoczną sadzonką , gdzie pozostają do osiągnięcia wzrostu nadającego się do sadzenia. Przez ten czas są podlewane i nawożone za pomocą ramp jak w tunelach, tylko o innej budowie i większym gabarycie. Pola posiadają także instalacje antyprzymrozkową , celem uniknięcia strat w sadzonkach. Instalacje te w zależności od typu , zalewają wodą sadzonki , tworząc cienką warstwę lodu jako ochronkę. Realizowane jest to także za pomocą naciągania kurtyn brezentowych chodź rzadziej.

Systemy autonomiczne – to systemy pozwalające szkółce na własną autonomię przez pewien okres czasu. Składają się na nie system pompowni wody wraz z zbiornikiem oraz agregat prądotwórczy. Przy iluś milionowej produkcji sadzonek uzależnienie od zewnętrznych żródeł zasilania byłoby co najmniej ryzykowne. Szkółki posiadają relatywnie duże zbiorniki wodne , sztuczne bądź naturalne z których własną pompownią rozprowadzają ją do poszczególnych urządzeń. W sezonie letnim nie było możliwe dostarczenie z wodociągu takich ilości wody o takim ciśnieniu i wydatku z wodociągu. Więc nijako bez tego rozwiązania nie można byłoby prowadzić hodowli na dużą skalę.

Sam system pomp jest tak dobrany i skonstruowany że nawet przy awarii jednej , możliwe jest dalsze zapewnienie podawania wody.

Agregat prądotwórczy to oczywiście uzależnienie od przerw w dostawie energii elektrycznej. Załączane automatycznie.

Komputer klimatyczny – jest połączony z czujnikami w tunelach , na polach odkładczych oraz stacją meteo. Struje wilgotnością , temperaturą instalacją antyprzymrozkową, wentylacją , doświetleniem. Także pomiar prędkości wiatru odgrywa dużą rolą , choćby przymykając klapy w tunelach foliowych np. podczas burzy. Dzięki odczytom z komputera , szkółkarz ma bieżący podgląd na sytuację , może ją zmieniać lub kształtować lokalnie. Może on powiadomić zdalnie np przez SMS wyznaczoną osobę o sytuacji “skrajnej” Umożliwia także śledzenie administrowanie online.

Magazyny/chłodnie – ciekawostką jest tu system izolacji ścian od bardzo niskim współczynniku przenikalności cieplnej  oraz podobnie jak w komputerze klimatycznym możliwość ciągłego nadzorowania online, powiadomienia SMS , czy też system dźwiękowy sygnalizujący awarię.

 

Szkółka posiada dużo innego sprzętu technicznego, który zapewnia ciągłość pracy i jest równie ważny do poprawnego jej działania. Oczywiście jest to sprzęt laboratoryjny, do oceny nasion, substratu …, wyłuszczarki do nasion, wózki widłowe… etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.