STEROWANIE ŻURAWIEM PRZYCZEPY ZRYWKOWEJ

Rodzaje sterowania żurawiem przyczepy leśnej

Każdy żuraw w każdej przyczepie leśnej zrywkowej wykonuje te sam same funkcje i te same ruchy (pomijam kwestię teleskopu, bo czasami go nie ma  oraz masę maksymalnego udźwigu). Za jego pomocą operator załadowuje i rozładowuje przyczepę. Natomiast kwestia jego manipulowaniem to zupełnie coś innego.

Mamy kilka rozwiązań równolegle będących na rynku. Różnicą pomiędzy najzwyklejszym rozdzielaczem z dźwignią na każdej sekcji , a rozdzielaczem z joystickiem czyli prehydrauliczno/elektrycznym (są także rozwiązania w pełni elektroniczne z wyświetlaczem podobnie jak w forwarderze, gdzie możemy ustawiać czas reakcji/opóźnień) jest cena oraz łatwość manipulacji.

Cenowo jest to przepaść, prędkość manipulacji to subiektywna ocena zależna od operatora. W sterowaniu prehydrauliczno/elektrycznym  czyli z joystickami mamy po dwa przyciski na każdym z joysticków. Zwyczajowo odpowiadają za chwytak i teleskop. Są to przyciski czyli mają działanie 0-1 (sterują elektrozaworami) , przy chwytaku przydaje się czasami opcja proporcjonalna. Rozdzielacze tak sterowane mają często wyjście LS , pozwalające na sterowanie pompą tłoczkową o zmiennym wydatku. Wadą tego typu rozwiązań jest cena zakupu oraz ewentualnego serwisowania. Zawsze należy pamiętać o tym że bardziej rozbudowany układ hydrauliczny wymaga lepszej filtracji , lepszej klasy oleju oraz systematyczności konserwacji.

Jest kilkunastu producentów tego tego rodzaju sterowań i różną się wyglądem. Najbardziej rozpowszechnione zaprezentowane są na zdjęciu głównym.

Nadmierne oszczędności na rozdzielaczu niestety przekładają się na spadek wydajności. Im operator ma łatwiej manipulować , tym wydajność wzrasta – zasada prosta. Z doświadczenia dodam że dwa joysticki mechaniczne z opcją elektryczną na chwytak i teleskop jak w rozdzielaczu tylu 4/8 , są wystarczającą proporcją ceny do wydajności.

Comments are closed.