Regulamin strony internetowej gospodarkalesna.​pl
Każde kolejne użycie słowa strona lub portal w tekście, dotyczy gospodarkalesna.​pl
Poniższy regulamin dotyczy wszystkich działów strony gospodarkalesna.​pl
Dział “Ogłoszeń” jest jedynym działem w którym można się ogłaszać.
Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialnośc​i za treść ogłoszeń, oraz za oferowane przedmioty i usługi przez użytkowników, jak i transakcje zawierane przez użytkowników.
Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny i należy je tak traktować i nie stanowią oferty handlowej.
Treść ogłoszenia przechowywana jest tylko na czas jego publikacji w serwisie. gospodarkalesna.​pl
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i wiąże się z ich publikacją podczas dodawania
ogłoszenia.
Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że obrót zabronionymi substancjami i przedmiotami jest nielegalny w większości krajów.
Jeśli ogłoszeniodawca zamieszcza ogłoszenie lub wpis będące/cy naruszeniem prawa lub teść jest nieprawdziwa ponosi za to odpowiedzialność​.
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prawa do publikacji ogłoszenia lub postu na forum bez podania powodu jak również do usuwania ogłoszeń i postów na forum bez powiadomienia autora.
Administrator może usunąć konto użytkownika oraz zamieszczone przez niego treści lub ich cześć bez podania przyczyn oraz bez powiadamiania użytkownika.
Przyjmujesz do wiadomości, że administrator i moderatorzy tego portalu/strony mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane lub mogą być przechowywane w bazie danych łącznie z IP i ruchem sieciowy,.
Administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnośc​ią za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.
Jeden użytkownik może posiadać jedno konto. Założenie każdego kolejnego konta może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą Administratora.
Prywatne wiadomości (PW) są korespondencją o charakterze prywatnym, zatem publikowanie ich treści na ogólnodostępnym forum powinno odbywać się wyłącznie za zgodą autora. Wyjątkiem od tej zasady mogą być ważne i uzasadnione sytuacje, np. gdy taka publikacja może zapobiec lub przyczynić się do wykrycia przestępstwa. Jednak zawsze należy ten fakt zgłosić osobom odpowiedzialnym za Forum.
Administrator nie ponosi odpowiedzialnośc​i za sytuacje losowe, które związane są z działaniem
usług informatycznych.​
Ostrzeżenia mogą zostać cofnięte na prośbę zainteresowanego​, jednak po spełnieniu określonych, ustalonych indywidualnie warunków.
Zabronione jest publikacja jakichkolwiek treści przez użytkownika o znaczeniu obraźliwym, wulgarnym, rasistowskim lub mogących w inny sposób ubliżać bać poniżać.
Administrator może przesyłać użytkownikowi ma podany adres mail podczas rejestracji informacje o zmianach na stronie , nowościach lub ofert branżowych, a także ofert handlowych.Każdy​ z użytkowników może za pomocą formularza kontaktowego zrezygnować z otrzymywania ewentualnych wiadomości.
Rejestracja i korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
Jeżeli nie akceptujesz regulaminu nie rejestruj się.
Użytkownicy publikujący swoje posty na forum i ogłoszenia oraz wszelakie wpisy, udzielają serwisowi gospodarkalesna.​pl nieograniczonej czasowo zgody na rozpowszechniani​e ich treści w internecie.
Treść aktualnego Regulaminu Forum znajduje się zawsze na Forum, w dziale Komunikaty.
gospodarkalesna.​pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.