PROFILAKTYKA P.POŻ.

Temat ochrony przeciw pożarowej jest tematem bardzo rozległym. Dlatego skupimy się tylko i wyłącznie na przypomnieniu osobą czytającym ten artykuł jedną bardzo ważną rzecz. Czy posiadacie w sprzęcie którym pracujecie/jesteście właścicielami sprawną gaśnicę ?

Temat jest bardzo ważny , natomiast nie wiadomo czemu jest on marginalizowany. Paradoksem jest fakt że im starsza maszyna, tym większy problem ze sprawną gaśnicą. Im więcej czasu upłynęło od daty produkcji danej maszyny tym wzrasta ilość wycieków olejów , paliwa, smarów(czyszczenie maszyny jest także rodzajem działań p.poż.). Narasta też ilość zanieczyszczeń powstających z pozyskania drewna , czyli liści igieł , trocin … . Pogarsza się także stan instalacji elektrycznej ze względu na przetarcia przewodów, pęknięcia izolacji… Czasami zły dobór samych bezpieczników podczas wymiany na większe (amperaż) , bo operator w lesie miał 25 A zamiast np 5 A. Same gaśnice jak już są w i na maszynie pamiętają czasami datę produkcji maszyny.

Pomijamy teraz przepisy , które regulują dość jasno kwestię p.poż., kwestię odpowiedzialności i odszkodowań. Natomiast od momentu powstania źródła ognia do rozprzestrzenienia się po całej maszynie mija zaledwie kilkanaście sekund. Miejmy tą świadomość, miejmy świadomość że gaśnicą może nam się udać stłumić ogień zanim się rozprzestrzeni.Każdy doskonale pamięta jak duże zbiorniki paliwa i oleju mają maszyny wielooperacyjne. Maszyn mają automatyczny system gaśniczy, nie wszystkie niestety, nie zawsze jest sprawy i być może z danym momencie poda za mało proszku w dano miejsce. Nie posiadając sprawnej gaśnicy możemy jedynie mieć pretensje do siebie samych, gorzej jak jesteśmy jeszcze w środku lasu.

Dość przydatnym elementem ochrony przeciw pożarowej , jest koc gaśniczy z racji dużej ilości paliwa i oleju w maszynie.

Koszt zakupu gaśnic jest naprawdę symboliczny względem wartości maszyny i ewentualnych dalszych strat.

 

Comments are closed.